Pharmovital logo

FORSØG MED AMINOJERN PÅ NÆSTVED SYGEHUS

I 2007 påbegyndte Pharmovital et samarbejde med den danske læge og forsker i jernstofskiftet, Nils Milman. Målsætningen var at undersøge optagelsen af aminoJern Ferrochel® 25 mg jern på danske gravide sammenlignet med den gængse anbefaling.

To grupper, to forskellige jerntilskud, en klar konklusion

De gravide blev inddelt i to grupper med 40 gravide i hver, hvor den ene gruppe tog 25 mg aminoJern, den anden gruppe tog 50 mg jernsulfat. Begge grupper skulle tage deres deres jerntilskud fra 15. graviditetsuge. Jernsulfat er et jernsalt og benyttes i de mest almindelige jerntilskud.

25 mg aminoJern er lige så effektivt som 50 mg jernsulfat

Læge Nils Milmans konklusion i studiet der blev publiceret i oktober 2013 er, at 25 mg aminoJern er lige så godt til at forebygge jernmangel og jernmangelanæmi (blodmangel som følge af jernmangel) som 50 mg jernsulfat. Derudover rapporterede de gravide, som tog 25 mg aminoJern, om væsentligt færre mavegener end de gravide, som tog 50 mg jernsulfat.

Færre mavegener pga. mindre dosis

Studiet dokumenterer, at aminoJern er særdeles velegnet til gravide i en dosis, der er den halve af de traditionelle jernpræparater. Kun 1 tablet dagligt, 25 mg jern, er tilstrækkeligt til at forebygge jernmangel hos gravide, der skal forebygge jernmangel. Og den mindre dosis betyder færre mavegener.

Forsøgets resultater er offentliggjort i en artikel i det internationale tidsskrift, Journal of Perinatal Medicine. Du kan få artiklen tilsendt, hvis du henvender dig til Pharmovital. Hovedforfatteren er læge og forsker Nils Milman, og medforfatterne er: Overlæge i gynækologi og obstetrik Lisbeth Jønsson, overlæge Lise Grube Larsen, cand.scient Palle Petersen, alle fra Næstved Sygehus. Overlæge Anne Mette Hvas fra Århus Sygehus har også bidraget til studiet og artiklen.